Parafia Nawiedzenia NMP w Wieluniu | Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana...

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesił z martwych. Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Homilia ks. Pawła Cielibały z niedzieli 18 stycznia 2015r

Pobierz

 

Koncert kolęd w Kolegiacie

 Prawie wszyscy o tym wiedzą że polskie kolędy są najpiękniejsze pod względem treści i melodii. Nadto w porównaniu z innymi narodami tych kolęd mamy najwięcej.
Kolędy stanowią cenny skarb w naszym dziedzictwie kulturowym. W okresie Bożego Narodzenia, a szczególnie w wieczór wigilijny radują serca Polaków, pogłębiają więź rodzinną i narodową.
Gdy wielu naszych przodków z powodów politycznych lub biedy musiało opuścić rodzinny kraj, zabierali ze sobą pieśń kolędową. Podnosiła ich ona na duchu, żywiła nadzieję.
Tak było na rozległych równinach Sybiru i w każdym zakątku świata.
By tak nadal było, mamy obowiązek dbać o ten skarb narodowy, by go nie zgubić. Musimy śpiewać kolędy w naszych mieszkaniach, wspólnie w rodzinach i na różnych spotkaniach. Nie możemy zadowalać się słuchaniem tylko kolęd, nadawanych przez telewizję lub w radio...

Więcej…

 

Orszak Trzech Króli w Wieluniu

Scenariusz tej jednej z największych rodzinnych, plenerowych imprez jest wszędzie podobny, ponieważ oparty na ewangelicznym przekazie - Mędrcy ze Wschodu (w tradycji przyjęło się, że było ich trzech) wyruszają za Betlejemską Gwiazdą, by odkryć w ubogiej, niepozornej szopie najprawdziwszego Boga. Trzej Królowie oddają mu pokłon, objawiając go tym samym całemu światu. Nieodzownym elementem każdego Orszaku jest wspólne, głośne, radosne kolędowanie tysięcy ludzi, którzy idą za Trzema Królami ubranymi w piękne, barwne stroje oraz ich rycerzami, wojownikami i dwórkami. W ten sposób każdy może się przyłączyć do Orszaku Trzech Króli, stając się nie tylko biernym widzem, ale aktywnym uczestnikiem wydarzenia. Tego dnia każdy chce mieć na głowie papierową koronę, która przez lata stała się atrybutem święta.

Więcej…

 

Wizyta duszpasterska w parafii

W atmosferze radości bożonarodzeniowej i w klimacie wzajemnej życzliwości od dnia 29 grudnia 2014 będziemy przeżywali w naszej parafii wizytę duszpasterską, która w naszej polskiej religijności ma długą tradycję i jest też nazywana kolędą. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy, a także rozmowy z odwiedzającym nas duszpasterzem. 
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje (Mt 10, 40) - powiedział Pan Jezus do Apostołów. Przyjęcie kapłana z wizytą kolędową jest świadectwem naszej wiary oraz znakiem jedności  ze wspólnotą Chrystusowego Kościoła. Na wizytę duszpasterską, która powinna mieć charakter małej liturgii sprawowanej w domowym Kościele, przygotujmy stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę święconą i kropidło. Niech ten dzień zgromadzi całą Rodzinę i stanie się swoistym świętem dla wszystkich domowników.
Program wizyty duszpasterskiej 2014/2015

 

Życzenia od duszpasterzy

 Dzieląc się radością płynącą z Tajemnicy Wcielania Słowa Bożego, które stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas, pragniemy życzyć wszystkim:

- wiary pasterzy, zwyczajnej, szczerej, zdolnej zadziwić się cudem Bożej wspaniałości,
- nadziei mędrców, heroicznej, niespokojnej każącej szukać nowych śladów Bożej obecności,
- miłości Maryi i Józefa, cierpliwej, łaskawej, która w Boga wpatrzona pozwoli wszystko znieść.

Niech Nowonarodzony Emanuel, wejdzie na nowo w nasze życie, Błogosławiąc każdy trud, radość i pragnienia w Nowym 2015 roku.

  

Z darem modlitwy

Duszpasterze