I KOMUNIA ŚWIĘTA


Komisja Wychowania Katolickiego w porozumieniu z Radą Stałą Konferencji Episkopatu Polski zadecydowały, że dzieci, które rozpoczęły edukację w wieku siedmiu lat, przystąpią do I Komunii Świętej po dwuletniej katechezie, czyli w II klasie. Dzieci, które naukę w szkole zaczęły w wieku sześciu lat, do Komunii przygotowywać się będą trzy lata i przyjmą ją w III klasie. Dzieci z klas mieszanych przystąpią do sakramentu w II klasie.

1. Pierwsza Komunia św. w klasie trzeciej Znowelizowana Podstawa programowa Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010 r. w Warszawie, zakłada przyjmowanie pierwszej Komunii św. w klasie trzeciej na zakończenie pierwszego cyklu edukacyjnego związanego z katechezą inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii (PPK, s. 26-36). Założenie to zostało uwzględnione w nowym Programie nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zatwierdzonym przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku w dniu 9 czerwca 2010 r. Czytamy w nim: "Pod koniec klasy III dziecko ma po raz pierwszy spotkać Chrystusa w sakramencie pokuty i pojednania oraz przez Komunię Świętą w Eucharystii" (PNR, s. 53). Biorąc to pod uwagę, jak również wskazania Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK kan. 913), przyjmuje się w Archidiecezji Częstochowskiej praktykę przystępowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św. pod koniec klasy trzeciej. Postanowienie to dotyczy dzieci, które rozpoczną naukę w klasach pierwszych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2014 r. Zasada ta nie wyklucza jednak możliwości przystąpienia do tych sakramentów wcześniej, w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie przy współpracy rodziców, duszpasterzy, katechetów i Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

2. Rok 2016 bez pierwszej Komunii św. W praktyce oznacza to, że pierwszej Komunii św. nie będzie na terenie całej Archidiecezji Częstochowskiej w roku szkolnym 2015/16, czyli w maju bądź czerwcu 2016 r. W tym roku dzieci, które rozpoczęły pobieranie nauki w szkole podstawowej 1 września 2014 r. będą bowiem w klasie drugiej, a więc jeszcze - zgodnie z nowym programem nauki religii - w trakcie przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Dla nich uroczysta Komunia św. będzie miała miejsce dopiero w klasie trzeciej w roku szkolnym 2016/17 (maj lub czerwiec 2017 r.).
W miesiącach wakacyjnych nie ma zbiórki makulatury
Zbiórka w naszej parafii w sobotę 27 września w godzinach 8.00 do 18.00 więcej ==>"STOP ideologii GENDER"


 W piątek 16 maja 2014 po wieczornej Mszy św. zapraszamy do naszej auli na spotkanie  
z dr Urszulą Krupą i wykład na temat ideologii gender.


Więcej-->


PONIEDZIAŁEK 9 CZERWCA 2014

ŚWIĘTO NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

DRUGI DZIEŃ ZIELONYCH ŚWIĄT

 MSZE ŚW. GODZINA 7.00, 9.00, 18.00

Nabożeństwo Czerwcowe godzina 17.30


Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski - za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w  świecie. Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce Najświętszej teologowie już od początków dziejów Kościoła, a w ostatnim stuleciu papieże: Leon XIII, Jan XXIII i Paweł VI. Biskupi polscy złożyli Pawłowi VI Memoriał z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich w dniu 16 września 1964 roku, podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Powoływał się na doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. Biskupi polscy zabiegali również bardzo o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona do Konstytucji o Kościele, gdyż to podkreśla godność Maryi jako Matki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła. W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym. Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: "Matko Kościoła, módl się za nami". Wniósł równocześnie prośbę do Stolicy Świętej, aby wezwanie to znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym, i aby papież ustanowił Święto Matki Kościoła również dla całego Kościoła Powszechnego.


ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Z inicjatywy metropolity warszawskiego w niedzielę, 1 czerwca br. będziemy obchodzili po raz siódmy Święto Dziękczynienia. W tym roku będzie ono połączone z ogólnopolskim dziękczynieniem za kanonizację papieża Jana Pawła II. Przed kościołami zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej. Za dar serca i hojność składamy serdeczne Bóg zapłać.Caritas Archidiecezji CzęstochowskiejCzęstochowa, 27.05.2014 r.

Pragnę podać do wiadomości, że Ks. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił się z prośbą do Księży Biskupów
o zorganizowaniu pomocy materialnej dla poszkodowanych przez powódź na Bałkanach.

Decyzją Ks. Abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego we wszystkich parafiach Archidiecezji Częstochowskiej zbiórkę ofiar należy przeprowadzić w niedzielę 8 czerwca br.

Ks. Marek Bator
Dyrektor Caritas Archidiecezji CzęstochowskiejUDZIAŁ DZIECI I MŁODZIEŻY
W
NABOŻEŃSTWACH MAJOWYCH

PONIEDZIAŁEK godzina 17.30
Klasy 0, I, II szkoła podstawowa

WTOREK godzina 17.30
Klasy III, szkoła podstawowa

ŚRODA godzina 17.30
Klasy IV, V, VI szkoła podstawowa

CZWARTEK godzina 17.30
Klasy I, II, III Gimnazjum

PIĄTEK godzina 17.30
Młodzież szkół ponadgimnazjalnych
/Grupa młodzieży przygotowująca się do bierzmowania /

SOBOTA godzina 17.30
Zapraszamy całe rodziny

Codziennie o godzinie 20.30
zapraszamy na Majówkę i Apel Jasnogórski-->Więcej
NOWY PRYMAS POLSKI

Arcybiskupem najstarszej w Polsce metropolii w Gnieźnie został jeden z najmłodszych biskupów w polskim Episkopacie - bp Wojciech Polak. Jako kustosz relikwii św. Wojciecha, noszący tytuł prymasa Polski, zachowuje on honorowe pierwszeństwo pośród biskupów.


Dalsza część aktualności  (archiwum)