Drodzy Parafianie!
Trzeciego dnia ZMARTWYCHWSTAŁ!
"Tą prawdą, na której jak na kamieniu węgielnym opiera się cała budowla naszej wiary, chcemy dzisiaj na nowo dzielić się miedzy sobą wzajemnie jako pełnią Ewangelii."(Jan Paweł II)

Niech Zmartwychwstały Chrystus Początek i Pełnia nowego człowieka pociągnie ku sobie nasze serca, abyśmy podążali Jego śladami w radości i pokoju, drogą wiodącą ku życiu.

Niech Duch Święty niewyczerpalne źródło łask i darów, uzdolni nas do życia zgodnego z wiarą, w nadziei, która nigdy nie zawodzi i w miłości, która nie oczekuje niczego w zamian.

Z gorącą modlitwą w Poranek Zmartwychwstania - Duszpasterze


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

Wielka Sobota

Wielki Piątek

Wielki Czwartek - Dzień Kapłański - Dzień ustanowienia Eucharystii

CZCIGODNI NASI KAPŁANI
Wielki Czwartek to dzień, w którym Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament Kapłaństwa. Ustanowił Kapłaństwo w tym celu, aby Apostołów i ich następców powołać do działalności w Jego funkcji kapłańskiej.
Codziennie patrzymy na Waszą pracę, troskę i poświęcenie dla powierzonej Wam parafii.
Składamy podziękowanie i życzenia dla wszystkich Kapłanów pracujących wśród nas.
Życzymy, aby towarzyszyła Wam bliskość Tego, który Was powołał i któremu oddajecie swoje życie. Niech obfitość łask nieustannie się pomnaża przez Chrystusowe "stokroć więcej" i owocuje w ludzkich sercach umacnianiem wiary i głębszym umiłowaniem Boga, a Matka Boża Pocieszenia niechaj wyprasza potrzebne łaski w dalszej pracy duszpasterskiej.
SZCZĘŚĆ BOŻE - życzą Wasi parafianie

Dalsza część aktualności  (archiwum)