Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży! Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach. Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi…

156. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Pierwszy dzień zapisu na pielgrzymkę to sobota 10 sierpnia, od godzi 10.00 do 12.00. Dalsze zapisy w salce parafialnej przy kolegiacie odbywać się będą w terminie: 12-21 sierpnia (od poniedziałku do piątku) : w godz. 10.00 - 11.00 oraz 16.30 - 18.00, w sobotę tylko przed południem. Na chustę, znaczek…

Przepisy dot. postu

Kan.1249 - Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie…

Nabożeństwo Majowe

Udział dzieci w nabożeństwach majowych: Poniedziałki - klasy: 0, I, II, III, IV, V, VI Wtorki - klasy III gim, VII, VIII Środy - klasy: 0, I, II, III, IV, V, VI Czwartek - klasy: klasy III gim, VII, VIII Piątek - młodzież ponadgimanzjalną i przygotowującą się do bierzmowania. Sobota…