CHRZEST ŚWIĘTY

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)

 

Sakrament Chrztu w naszym kościele udzielamy w I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz.10.30 dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

  1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
  2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)
  3. Dane rodziców chrzestnych /Nazwisko i imiona, adresem zamieszkania, wiek, zawód./
  4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

  • niewierzący czy osoby innej wiary,
  • osoby niepraktykujące,
  • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
  • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
  • prowadzący gorszący tryb życia.

Przygotowanie dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się w sobotę przed terminem Chrztu o godzinie 19.15.