SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

  1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 3 miesięcy przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
  2. Dowody osobiste
  3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich - Prekany
  4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
  5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach /ważne 6 miesięcy./
  6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

  1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin poza godzinami kancelarii.
  2. Rozmowa duszpasterska: w czasie spisywania protokółu, druga na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone  np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim).