Przepisy dot. postu

Przepisy dot. postu

Kan.1249 – Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów.

Kan. 1250 – W Kościele Powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu.

Kan. 1251 – Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba, że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Kan. 1252 – Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty.

Kan. 1253 – Konferencja Episkopatu może dokładniej określić sposób zachowania postu                  i wstrzemięźliwości, jak również w całości lub części zastąpić post i wstrzemięźliwość innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

Dekret Prymasa Polski zobowiązuje wiernych do:

1. Powstrzymania się od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki w roku i w dniu 24 grudnia, o ile nie przypada równocześnie jakaś uroczystość.

2. Powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i zachowanie postu ilościowego w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Dyspensy:

1. Od zachowywania powyższych przepisów są zwolnione osoby stołujące się w zakładach zbiorowego żywienia, w których nie są przestrzegane kościelne przepisy postne.

2. Zwolnieni są również ci, którzy nie mają możliwości czynienia wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne.

Dyspensy nie dotyczą Wielkiego Piątku i Środy Popielcowej oraz wigilii Bożego Narodzenia.

Wierni korzystający z dyspensy winni zastępczo pomodlić się w intencjach Ojca Świętego i złożyć ofiarę do skarbonki „Jałmużna postna” lub spełnić inny uczynek miłosierdzia.

Komentarz: Przepisy powyższe obowiązują wszystkich polskich katolików. Streszczając – osoby między 18 a 60 rokiem życia są zobowiązane do powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku (chyba, że wypada uroczystość). Do postu i do wstrzemięźliwości (ograniczenie ilościowe pokarmu) w wymienione szczególne dni roku kościelnego: Środę Popielcową, Wielki Piątek i wigilię Bożego Narodzenia.

Do zachowania jedynie wstrzemięźliwości (post ilościowy) we wszystkie piątki roku oraz szczególne dni roku kościelnego (Środę Popielcową, Wielki Piątek i wigilię Bożego Narodzenia) jest zobowiązana młodzież między 14 a 18 rokiem życia. Post ilościowy oznacza, że spożywa się tylko jeden duży, „pełen” posiłek i dwa mniejsze (razem wzięte nie powinny być obfitsze niż ten „pełen”).