Prezydium Episkopatu: przypominamy o konieczności udzielenia kolejnej dyspensy