Stolica Apostolska udziela odpustu specjalnego wiernym dotkniętym pandemią koronawirusa