Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – modlitwa w łączności z Ojcem Świętym