Zarządzenie w sprawie dostosowania dotychczasowych decyzji do aktualnych przepisów prawa polskiego w stanie epidemii