Wskazania Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie w sprawie Pierwszej Komunii Świętej