Odwołanie dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszach świętych