Zmarł śp. Ks. kan. dr Jan Sambor, emerytowany proboszcz parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Częstochowie