Przypomnienie zasad dotyczących udzielania Komunii świętej w stanie epidemii

Przypomnienie zasad dotyczących udzielania Komunii świętej w stanie epidemii

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony księży i osób świeckich przypominamy, że Konferencja Episkopatu Polski w dniu 9 marca 2005 r. postanowiła, że w Kościele katolickim w Polsce obowiązuje następująca zasada: “Komunii św. udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś prosi o Komunię na rękę gestem wyciągniętej dłoni, należy mu w taki sposób jej udzielić”. Jednocześnie przypomina się, że główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40). Ze względu na pandemię, zaleca się jednak usilnie, by udzielać Komunii świętej na rękę i prosić wiernych, by w taki właśnie sposób to czynili. Trzeba jednak prośbę uzupełnić odpowiednim przygotowaniem: krótką katechezą, ale też instruktażem „technicznym” w jaki sposób mają podchodzić do szafarza i w jaki sposób przyjmować Komunię świętą.

W związku z pojawiającymi się także w środowisku kościelnym wątpliwościami, a nawet zarzutami, że przyjmowanie Komunii świętej na rękę jest niegodne lub wręcz jest profanacją, w dniu 3 października 2020 r. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP wydała specjalny komunikat, w którym uzasadnia błędność takich zarzutów, ale również przypomina obowiązujące w Kościele zasady. W komunikacie po zakończeniu 387. Zebrania Plenarnego KEP biskupi przypomnieli, że „nie można zarzucać braku szacunku dla Eucharystii osobom pragnącym z różnych powodów przyjąć z wiarą i czcią Komunię Świętą na rękę. Stolica Apostolska uznaje ten sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego za godziwy”.

Przed rozpoczęciem rozdzielania Komunii świętej trzeba poinformować wiernych o sposobie jej przyjmowania i organizacji komunikowania. Jeśli jest dwóch lub więcej szafarzy, jeden (lub część) rozdziela osobom pragnącym przyjąć Komunię świętą do ust, a drugi (lub pozostali) tym, którzy chcą przyjąć Komunię na rękę. Należy także jasno określić w którym miejscu będzie w jaki sposób rozdzielana. Jeśli Komunii udzielał będzie tylko jeden szafarz, najpierw udziela pragnącym przyjąć na rękę, a następnie pragnącym przyjąć do ust.

Przed rozpoczęciem udzielania Komunii główny celebrans i koncelabransi obmywają palce w vasculum i dezynfekują dłonie. Szafarze nadzwyczajni i kapłani niekoncelebrujący lub diakoni także odkażają dłonie. Należy je odkazić także po zakończeniu udzielania Komunii świętej (obmywszy uprzednio palce w vasculum – stąd woda w nim ma być codziennie wymieniana, a zawartość zlana do piscyny).

W kościołach i kaplicach należy nadto umieścić ogólnodostępne pojemniki z płynem dezynfekcyjnym, by wierni mogli także odkazić swe dłonie po przybyciu do świątyni i przed przyjęciem Komunii świętej.

Jak prawidłowo przyjąć Pana Jezusa na rękę?

  1. na stojąco – unoszenie dłoni w pozycji klęczącej stwarza ryzyko zsunięcia się Hostii;
  2. nie wyciągamy w stronę szafarza jednej dłoni, ale obie dłonie złożone na krzyż: lewa położona na prawej, dłonie te muszą być uniesione mniej więcej na wysokość ramion, by udzielający widział, że przyjmujący chce przyjąć Pana Jezusa w ten sposób;
  3. kapłan kładzie Hostię na lewej dłoni (nie na palcach), a przyjmujący prawą dłonią bierze Pana Jezusa i podaje Go sobie do ust;
  4. Hostię spożywa się stojąc przed szafarzem – nie można odejść z nią do ławki lub wyjść;
  5. nie spożywa się ustami prosto z dłoni;
  6. trzeba zwrócić szczególną uwagę, czy na dłoni lub na palcach nie pozostały okruchy – jeśli tak, trzeba starannie spożyć je wszystkie.
1602251338