Biskupi na 1700-lecie ustanowienia niedzieli dniem świątecznym: zachęcamy do poszanowania tej tradycji