ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ POCIESZENIA I JUBILEUSZ 50-LECIA KORONACJI