ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ POCIESZENIA PANI ZIEMI WIELUŃSKIEJ