Komunikat w sprawie decyzji Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego wobec ks. Daniela Galusa

Częstochowa, 29 kwietnia 2022 r. KOMUNIKATw sprawie decyzji Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiegowobec ks. Daniela Galusa W dniu 29 marca 2022 roku, działając na podstawie norm prawa kanonicznego oraz otrzymanych w tej sprawie wytycznych Kongregacji ds. Duchowieństwa, Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, podjął następujące decyzje:  1. Ks. Daniel Galus, prezbiter Archidiecezji…