Nabożeństwo Majowe

Udział dzieci w nabożeństwach majowych: Poniedziałki - klasy: 0, I, II, III, IV, V, VI Wtorki - klasy III gim, VII, VIII Środy - klasy: 0, I, II, III, IV, V, VI Czwartek - klasy: klasy III gim, VII, VIII Piątek - młodzież ponadgimanzjalną i przygotowującą się do bierzmowania. Sobota…

Litania do Matki Bożej Pocieszenia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno…

Duchowa Adopcja

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia. Zachęcamy do przyłączenia do…

Stop ideologii Gender

List pasterski Episkopatu Polski Podstawowe informacje o gender z perspektywy chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Wypowiedzi pasterzy Kościoła Katolickiego: Benedykt XVI - Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z kardynałami 21 grudnia 2012 r. Wielki rabin Francji Gilles Bernheim, w swym starannie udokumentowanym i głęboko poruszającym traktacie wykazał, że atak, na który jesteśmy dziś narażeni, na…

Zachowałem się nieczysto

Paweł Kozacki OP Jak spowiadać się z grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu? Grzechy seksualne należy wyznawać tak, jak wszystkie inne. Czyli: konkretnie i krótko, ale w pełny sposób. Spowiedź z grzechów dotyczących szóstego przykazania obrosła legendą. Z jednej strony można usłyszeć skargi penitentów na księży, którzy w konfesjonale obsesyjnie dopytują się…

Rachunek Sumienia dla Małżonków

1. Miłość Boga 2. Miłość małżeńska 3. Budowanie jedności, czyli dialog Rachunek sumienia nie jest tylko spotkaniem ze sobą i swoimi grzechami. Jest to przede wszystkim próba postawienia siebie wobec niezgłębionej, ogarniającej wszystko Miłości Bożej. Dopiero w tym jasnym świetle, które wypełnia wnętrze człowieka, jesteśmy zdolni zobaczyć głębię swojej niewierności.…
1 29 30 31