Chrzest

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony

Mk 16, 15-1

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem uroczystości

Należy wówczas przynieść następujące dokumenty:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
 2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był zawierany w innej parafii (w przypadku małżeństwa niesakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego, należy przynieść zaświadczenie o zawarciu związku cywilnego).
 3. Dane kandydatów na rodziców chrzestnych (nazwisko, imiona, adres zamieszkania, wiek, zawód).
 4. Zaświadczenie z parafii kandydatów na rodziców chrzestnych, potwierdzające, iż kandydaci na rodziców chrzestnych są praktykującymi katolikami.

Przypominamy iż rodzicami chrzestnymi NIE MOGĄ być osoby:

 1. Niewierzące.
 2. Innej wiary.
 3. Niepraktykujące.
 4. Żyjące w związku cywilnym (bądź bez żadnego związku).
 5. Niebierzmowane.
 6. Nieposiadające świadectwa z katechezy.
 7. Prowadzące gorszący tryb życia.