Stop ideologii Gender

List pasterski Episkopatu Polski Podstawowe informacje o gender z perspektywy chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Wypowiedzi pasterzy Kościoła Katolickiego: Benedykt XVI - Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z kardynałami 21 grudnia 2012 r. Wielki rabin Francji Gilles Bernheim, w swym starannie udokumentowanym i głęboko poruszającym traktacie wykazał, że atak, na który jesteśmy dziś narażeni, na…

Zachowałem się nieczysto

Paweł Kozacki OP Jak spowiadać się z grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu? Grzechy seksualne należy wyznawać tak, jak wszystkie inne. Czyli: konkretnie i krótko, ale w pełny sposób. Spowiedź z grzechów dotyczących szóstego przykazania obrosła legendą. Z jednej strony można usłyszeć skargi penitentów na księży, którzy w konfesjonale obsesyjnie dopytują się…

Rachunek Sumienia dla Małżonków

1. Miłość Boga 2. Miłość małżeńska 3. Budowanie jedności, czyli dialog Rachunek sumienia nie jest tylko spotkaniem ze sobą i swoimi grzechami. Jest to przede wszystkim próba postawienia siebie wobec niezgłębionej, ogarniającej wszystko Miłości Bożej. Dopiero w tym jasnym świetle, które wypełnia wnętrze człowieka, jesteśmy zdolni zobaczyć głębię swojej niewierności.…
1 28 29 30