Pogrzeb

Modlić się za zmarłych to rzecz święta i zbawienna.

2 Mch 12, 43-45

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego. W naszej kancelarii parafialnej należy okazać:

  1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
  2. Kartę zgonu (kartę dla administracji cmentarza), jeżeli zmarła osoba chowana będzie na cmentarzu parafialnym.
  3. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Namaszczenia chorych (np. od kapelana szpitala)
  4. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii zamieszkania Zmarłego.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy Świętej, czyli uczestnictwo połączone z przyjęciem Komunii Świętej w jego intencji. Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy Świętych za Zmarłych