Litania do Matki Bożej Pocieszenia

Litania do Matki Bożej Pocieszenia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.
Pocieszenie Świata, módl się za nami.
Pocieszenie nasze po Bogu największe, módl się za nami.
Pocieszenie strapionych, módl się za nami.
Pocieszenie płaczących, módl się za nami.
Pocieszenie opuszczonych, módl się za nami.
Pocieszenie nędznych, módl się za nami.
Pocieszenie wygnańców, módl się za nami.
Pocieszenie żywych i umarłych, módl się za nami.
Pocieszenie przyjaciół  Bożych, módl się za nami.
Pociecho jedyna grzeszników, módl się za nami.
Pociecho rozpaczających, módl się za nami.
Pocieszycielko najświętsza, módl się za nami.
Pocieszycielko najłaskawsza, módl się za nami.
Pocieszycielko ubogich, módl się za nami.
Pocieszycielko wdów i sierot, módl się za nami.
Pocieszycielko najlitościwsza chorych, módl się za nami.
Pocieszycielko serc naszych, módl się za nami.
Pocieszycielko doskonałych i niedoskonałych, módl się za nami.
Pocieszycielko nasza, módl się za nami.
Pocieszycielko bez zmazy poczęta, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,Przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,Wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,Zmiłuj się nad nami, Panie!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Módlmy się:
Sługom Twoim, prosimy, Panie, udziel daru łaski niebieskiej, aby jako narodzenie  Najświętszej Maryi Panny przyniosło światu pociechę, by było początkiem jego zbawienia, tak i wezwanie Jej imienia było początkiem naszego wysłuchania i uszczęśliwienia tu i w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen