ZARZĄDZENIE w sprawie zmiany dotychczasowych zarządzeń dotyczących posługi duszpasterskiej na czas epidemi