Piesza Pielgrzymka z Ziemi Wieluńskiej na Jasną Górę 23.08 – 28.08.2022 r.