Dar odpustów na czas Nawiedzenia Matki Bożej w Archidiecezji Częstochowskiej

Dar odpustów na czas Nawiedzenia Matki Bożej w Archidiecezji Częstochowskiej

Penitencjaria Apostolska, działając w imieniu Ojca Świętego Franciszka, udzieliła łaski odpustu zupełnego wiernym z racji rozpoczynającego się niebawem czasu Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Częstochowskiej.

Dekret wydano 19 marca br., w dniu uroczystości Św. Józefa. 

Dekret Penitencjarii Apostolskiej: