Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży! Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach. Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi…

Nabożeństwo Majowe

Udział dzieci w nabożeństwach majowych: Poniedziałki - klasy: 0, I, II, III, IV, V, VI Wtorki - klasy III gim, VII, VIII Środy - klasy: 0, I, II, III, IV, V, VI Czwartek - klasy: klasy III gim, VII, VIII Piątek - młodzież ponadgimanzjalną i przygotowującą się do bierzmowania. Sobota…

Litania do Matki Bożej Pocieszenia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno…