Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży! Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach. Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi…

Nabożeństwo Majowe

Udział dzieci w nabożeństwach majowych: Poniedziałki - klasy: 0, I, II, III, IV, V, VI Wtorki - klasy III gim, VII, VIII Środy - klasy: 0, I, II, III, IV, V, VI Czwartek - klasy: klasy III gim, VII, VIII Piątek - młodzież ponadgimanzjalną i przygotowującą się do bierzmowania. Sobota…

Litania do Matki Bożej Pocieszenia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno…

Duchowa Adopcja

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia. Zachęcamy do przyłączenia do…

Stop ideologii Gender

List pasterski Episkopatu Polski Podstawowe informacje o gender z perspektywy chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Wypowiedzi pasterzy Kościoła Katolickiego: Benedykt XVI - Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z kardynałami 21 grudnia 2012 r. Wielki rabin Francji Gilles Bernheim, w swym starannie udokumentowanym i głęboko poruszającym traktacie wykazał, że atak, na który jesteśmy dziś narażeni, na…